دانلود زیرنویس فیلم Alone at My Wedding 2018 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم Alone at My Wedding 2018 – بلو سابتایتل

دانلود زیرنویس فیلم Alone at My Wedding 2018 وقتی به شما می گویم که فیلم مارتا برگمان درباره درام درباره مادری مجرد از یک جامعه رم است که سعی می کند با پیدا کردن یک شوهر فرانسوی در اینترنت زندگی خود را بهتر کند، چه چیزی را تداعی می کند؟ اگر به طور منظم در